BETA

מלגות לימודים

 

רשימת האתרים בתחום מלגות לימודים

 
 
 
הישג
הישג
מעניקה מלגות לימודים לחיילים שהוכרו כ``חיילים בודדים``.
[ לימודים מלגות מלגות לימודים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
עתידים
עתידים
תוכנית חינוך והעשרה לגילאים 13 -30, לחיזוק תשתית ההון האנושי בפריפריות וצמצום הפערים הסוציו-אקונומיים. מיושמת וממומנת על ידי עמותת ידידי עתידים, בשיתוף עם קהיליית העסקים בישראל ובתמיכה ממשלתית. כולל טפסי הרשמה.
[ חשבון אקדמיה בן גבוהה דרך ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
אגודת הסטודנטים- המכללה להנדסה
אגודת הסטודנטים- המכללה להנדסה
אתר מועצת הסטודנטים של המכללה האקדמית להנדסה בירושלים.
[ ירושלים אתר אגודה אגודות אגודת ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים: