BETA

השתלמויות

 

רשימת האתרים בתחום השתלמויות

 
 
 
מת
מת"י פתח תקוה
אודות המתי"א בפתח תקוה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ פורומים פרוייקטים פתח ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מת
מת"י כפר סבא
אודות המתי"א בכפר סבא. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ בכפר כפר סבא ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א אשדוד
אודות המתי"א באשדוד. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ אשדוד מתי פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א רחובות
אודות המתי"א ברחובות. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ פורומים פרוייקטים ציונה ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א רמת גן
אודות המתי"א ברמת גן. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ ברמת גן גן פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א ירושלים
אודות המתי"א בירושלים. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ ירושלים בירושלים חגית ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מת
מת"י חיפה
אודות המתי"א בחיפה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ מתי פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א ראש העין
אודות המתי"א בראש העין. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ פורומים פרוייקטים מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א חדרה
אודות המתי"א בחדרה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ אתר מיוחד מרכז ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א הרצליה- רמת השרון
אודות המתי"א בהרצליה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ השרון בהרצליה הרצליה ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א באר שבע
אודות המתי"א בבאר שבע. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ באר באר שבע פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א בני ברק
אודות המתי"א בבני ברק. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ ברק פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א שלהבת
אודות המתי"א באור עקיבא. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ אור באור מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א ראשון לציון
אודות המתי"א בראשון לציון. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ חינוך פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א יהוד
אודות המתי"א ביהוד. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ מיתר פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א דרום השרון
אודות המתי"א בדרום השרון. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ בדרום דרום חגית ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
המרכז להשתלמויות בר-אילן
המרכז להשתלמויות בר-אילן
קורסי השתלמויות באוניברסיטת בר אילן.
[ אילן בר המרכז ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א תל אביב- יפו
אודות המתי"א בתל אביב. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ בתל אביב פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א רג"ב
אודות המתי"א ברמלה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ באר יעקב מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א אשקלון
אודות המתי"א באשקלון. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ מתי נורית פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א קריות
אודות המתי"א בקריות. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ פורומים פרוייקטים מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א במעגן
אודות המתי"א במזכרת בתיה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ בתיה מתי פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א מגידו
אודות המתי"א בעפולה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ פורומים פרוייקטים מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א עפולה
אודות המתי"א בעפולה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ פורומים פרוייקטים מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א עכו
אודות המתי"א בעכו. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ פורומים פרוייקטים מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א והר
אודות המתי"א במעלה אדומים. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ מתי פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א יחדיו
אודות המתי"א באפרת. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ דפנה מתי פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א נצרת עילית
אודות המתי"א בנצרת עילית. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ מתי נצרת עילית ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א יבנה
אודות המתי"א ביבנה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ ירדן מתי פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א בת ים
אודות המתי"א בבת ים. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ בת ורד פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א קרית שמונה
אודות המתי"א בקרית שמונה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ אתר מתי פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א שומרון
אודות המתי"א בשומרון. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ מתי פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א ירושלים מזרח
אודות המתי"א במזרח ירושלים. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ ירושלים ירושלים מזרח ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מכון אותיות
מכון אותיות
מכון המתמחה בבעיות קריאה וכתיבה. פרטים על המקום ומנהלתו, שיטות איבחון, השתלמויות וחוברות עבודה בהפקתו.
[
אבחונים אותיות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א קרית גת
אודות המתי"א בקרית גת. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ גלית פרוייקטים קרית ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א כרמיאל
אודות המתי"א בכרמיאל. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ פרוייקטים פורומים השתלמויות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א טבריה
אודות המתי"א בטבריה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ בטבריה מתי ספר ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א חפר השרון
אודות המתי"א בכפר יונה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ בכפר יונה פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א איתן
אודות המתי"א בבית שמש. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ מתי פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מת
מת"י נתניה
אודות המתי"א בנתניה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ דף דף הבית פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א עמק הירדן
אודות המתי"א בעמק הירדן. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ אזורית מועצה מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א טייבה
אודות המתי"א בטייבה. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ מתי פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א במעל"ה
אודות המתי"א בלוד. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ יצחק יפה מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מכללת אוהלו
מכללת אוהלו
לימודי חינוך גופני, הכשרת מורים, השתלמויות למורים והכשרת מדריכי ספורט ועוד.
[ גופני הכשרת מורים חינוך ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
דו רה מי
דו רה מי
השתלמויות ועזרים לחינוך גיל הרך.
[ גיל השתלמויות הרך ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א צפון הנגב
אודות המתי"א בצפון הנגב. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ אורלי פסל פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א שפרעם
אודות המתי"א בשפרעם. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ מתי פרוייקטים השתלמויות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א צפת
אודות המתי"א בצפת. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ document פורומים פרוייקטים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
לגעת באוכל
לגעת באוכל
בתי ספר לבישול, המקיימים סדנאות קצרות, השתלמויות וקורסים ארוכי טווח בכל תחומי הבישול, הקונדיטוריה והאירוח.
[ סושי אירועים אירועים לחברות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
החוויה היהודית
החוויה היהודית
המרכזים להעמקת היהדות: סדנאות, השתלמויות, חיזיון אור קולי, עלון חוויית השבוע ומדבקות חינוכיות.
[ אור השבוע חינוכיות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
אקדמא
אקדמא
מתמחה בפרוייקטים חינוכיים, השתלמויות בארץ ובחו``ל, והכוונת סטודנטים ישראלים ללימודים אקדמיים בחו``ל.
[ ישראלים סטודנטים השתלמויות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
לשכת ההדרכה הארצית
לשכת ההדרכה הארצית
השתלמויות והדרכה מטעם משרד החינוך.
[ הדרכת הוראה החינוך ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
ניצן גולדברג
ניצן גולדברג
שירותי ייעוץ והדרכה בניהול כספים וחשבות במיקור חוץ, וכן הדרכות, סדנאות, השתלמויות, קורסים והדרכות פנים אירגוניות בנושאים פיננסיים עיסקיים.
[ אירגוניות גולדברג הדרכות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א רהט
אודות המתי"א ברהט. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ השתלמויות פרוייקטים פורומים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מתי
מתי"א הגליל
אודות המתי"א בגליל. פרוייקטים, השתלמויות, פורומים, דרכי יצירת קשר ועוד.
[ השתלמויות פרוייקטים מתי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מבלים גורמה
מבלים גורמה
סדנאות, השתלמויות ואירועים לחברות מזון.
[ גורמה השתלמויות לחברות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
לשכת ההדרכה הארצית
לשכת ההדרכה הארצית
מנהל להכשרה, השתלמויות והדרכה מטעם משרד החינוך.
[ הדרכת הוראה השתלמויות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
כיף לשיר
כיף לשיר
פיתוח קול ! ימי הולדת ! מופעים מוסיקליים ! הפעלות ומוסיקה לילדים ! סדנאות ! השתלמויות !...
[ קול מסיבות אלכסנדר ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
עמל נט
עמל נט
מידע לגבי השתלמויות מורים, מאגרי-מידע חינוכיים, אפשרות להזמין ספרים ועוד.
[ השתלמויות לגבי להזמין ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
קבוצת הכימיה
קבוצת הכימיה
השתלמויות למורים בהוראת המדעים במכון וייצמן.
[ השתלמויות קבוצת ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
עמותה לקידום הסיעוד הגסטרואנטרולוגי
עמותה לקידום הסיעוד הגסטרואנטרולוגי
ארגון המציע השתלמויות בתחום הסיעוד.
[ Org ארגון השתלמויות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
המכון להשתלמות עו
המכון להשתלמות עו"ד
מכון באוניברסיטת תל-אביב המקיים השתלמויות עומק בתחומי משפט מגוונים.
[ ד השתלמויות מכון ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מכון גשר
מכון גשר
מכון לטיפול ובגישור במשפחה, גירושין, הכשרת והדרכת מגשרים, השתלמויות והרצאות.
[ השתלמויות והרצאות לטיפול ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
המכון להשתלמות עו
המכון להשתלמות עו"ד
מכון באוניברסיטת תל-אביב המקיים השתלמויות עומק בתחומי משפט מגוונים.
[ ד המכון השתלמויות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
בית הספר iCU לאימון אישי מקצועי
בית הספר iCU לאימון אישי מקצועי
בית ספר iCU מרכז אימון אישי מקצועי coaching הכשרת מאמנים אישיים הסמכה התמחות השתלמויות. אימון זוגי, אימון נוער והורים, אימון אישי-עסקי, אימון קבוצתי
[ מבצעים business free ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
IDA
IDA
מרכז הדרכה למעצבי שיער כוללת צוות מיומן ומקצועי בניהול אמיר שגב אשר הוכשר במרכזי חברת האם ועבר השתלמויות בארצות הברית, והונקונג. בנוסף שיווק ציוד למספרות.
[ אמיר האם הברית ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
ד
ד"ר אהרון מנס
ד"ר מנס הוא רופא ראשי במחלקה האורולוגית במרכז הרפואי רבין ובוגר השתלמויות מקצועיות בניתוחי ערמונית באמצעות לייזר (פריז) ובנושא סרטן הערמונית (קיימברידג').
[ ד במרכז השתלמויות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מאגר מרצים
מאגר מרצים
מאגר מרצים בתחומים מגוונים
[ סדנא בריאות מיסטיקה ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
אפעל
אפעל
כיתות, אולמות וחדר ישיבות בסביבה כפרית ברמת אפעל.
[ אולמות אירוח אירועים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
פורום ללימודי ימימה
פורום ללימודי ימימה
פורום של אוניברסיטת ללומידים שיטת ימימה.
[ אתר אוניברסיטה אוניברסיטת ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מרכז פסג
מרכז פסג"ה עפולה
אתר הבית של מרכז פסג"ה בעפולה.
[ אינטרנט אתר אתר הבית ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
משתלם להשתלם
משתלם להשתלם
אין מידע נוסף
[ חשבון אתר אתר הבית ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מכללת גורדון
מכללת גורדון
מוסד להכשרת מחנכים, מורים וגננות בחיפה.
[ B.Ed degree education ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
שבתון
שבתון
מידע למורים המעוניינים לקחת קורסי השתלמות ולמורים בשבתון.
[ teacher education teacher ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
Watsu Ways
Watsu Ways
מרכז להכשרת מטפלים, טיפולים וסדנאות חוויה בוואטסו - טיפול במים. ממוקם באיזור השרון.
[ השרון טיפול watsu ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
אלו
אלו"טבע
בית נופש כפרי הממוקם בבקעת בית הכרם שבגליל.
[ PDD אלו ארגוני ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
פסג
פסג"ה חיפה
אתר הבית של מרכז פסג"ה בחיפה.
[ אתר אתר הבית חינוך ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
קו לחינוך
קו לחינוך
מידעון לעוסקים בתחום החינוך.
[ חדשות 2007 24 שעות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
בית הספר האקדמי לסיעוד אסף הרופא
בית הספר האקדמי לסיעוד אסף הרופא
מסלולי לימוד להסמכה לתואר אח/ות מוסמך/ות וקורסים לפיתוח מומחיות קלינית.
[ אסף אקדמי ביה ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
כישורי למידה
כישורי למידה
מרכז העוסק בדרכי התמודדות עם קשיים תיפקודיים בקרב ילדים
[ online A.D.D approach ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
רפואה סינית עתיקה
רפואה סינית עתיקה
אודות האגודה ומסלולי לימוד ברפואה סינית עתיקה.
[ גוף טיפול איזון הגוף ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
דורית קיי
דורית קיי
אימון אישי, אימון עסקי ואימון מנהלים עם דורית קיי, מאמנת מוסמכת בעלת תואר שני וניסיון רב בפתוח אישי, NLP וייעוץ ארגוני.
[ coaching אימון עסקי אישי ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
הבצפר
הבצפר
בית ספר גבוה של חברות הפרסום המפעיל מס` קורסים מקצועיים: קופירייטינג, תכנון ורכישת מדיה, תקציבאות,פלנינג ובימוי פרסומות. מידע כללי, תנאי קבלה, אודות המנהלים, נושאי לימוד ועוד.
[ טלויזיה קבלה תכנון ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
חובשים
חובשים
הדרכות ושרותי רפואה, ייצור, רענון ושיווק ערכות וציוד לעזרה ראשונה והחייאה.
[ course Doctor aid ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
קורסי o2
קורסי o2
קורסים, ופיתוח הדרכה בתחום.
[ אתר אתר הבית גלריית ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
התיאטרון העירוני באר-שבע
התיאטרון העירוני באר-שבע
מידע אודות התיאטרון העירוני באר-שבע.
[ באר באר שבע בעיר ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
ענין של תדמית
ענין של תדמית
חברה המתמחה במתן הרצאות וסדנאות בנושאי תדמית אישית ועיסקית .
[ סדנא גוף 2 צבעים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
גורדון
גורדון
מוסד להכשרת מחנכים, מורים וגננות הפועל בחיפה.
[ academy B.Ed degree ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
ביז-טק
ביז-טק
מרכז ייעוץ והדרכה למנהלים ולארגונים .
[ ביז הדרכה הדרכות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
ביוטי לוק
ביוטי לוק
בית ספר לאיפור וכן מכון לאיפור קבוע וטיפוח ברמת גן.
[ איפור ביוטי בית ספר ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
פנל
פנל
מרכז המתמקד בהקניית ידע, כלים ומיומנות בתחומי מפתח ניהוליים וכן במתן שירותי תכנון, תמיכה ובקרה ביישומם, ובנוסף עוסק בייעוץ אירגוני וניהול, פיתוח מנהלים והדרכה.
[ תכנון אירגוני בייעוץ ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
רגב
רגב
השקעות, מחקר ופיתוח.
[ סדנא הרצאה שיפוצים ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
אבירם ברקאי
אבירם ברקאי
האתר של אבירם ברקאי בגרסא מחודשת ובו: טיולים, מבחני דרכים, כתבות טכניות ועוד.
[ אתר אבירם אתר הבית ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
אורתוגה
אורתוגה
מכון בפ"ת לטיפול בבעיות אורתופדיות ובבעיות עור, באמצעות גלי הלם.
[ טיפול אורתופדיה אלבו ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מכללת משלב
מכללת משלב
מכללת מישלב הינה המכללה המובילה את לימודי החשבונאות והמיסים בישראל, מישלב מקיימת השתלמויות וקורסים למגזר הפרטי והעיסקי.
[ הנהלת חשבונות בגרויות הדרכות ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
e-פלונטר
e-פלונטר
אימון וליווי אישי לחושקים בקריירה או הגשמה אישית אחרת. אודות החברה ושירותיה.
[ coaching אופק אחרת ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים:
מכללת השף
מכללת השף
קורסים וסדנאות בתחומי הטבחות המקצועית.
[ אוכל אירועים בית ספר ]
באפשרותך לדרג אתר זה בלחיצה על הכוכב המתאים: